< class="w1007 head"> < class="w1007 search"> < class="clear"> < class="w1007 head_main"> < class="logo"> < class="nav m_slide"> < class="clear"> < class="m_wrap"> < class="m_head"> < class="m_side_btn"> < class="head_pic_wrap"> < class="head_pic"> < class="bread_wrap"> < class="w1007 bread_line"> 企业文化真人葡京平台 > 企业文化 > 公司愿景 < id="wrapper" class="message_nav"> < class="main_wrap main_wrap_lv2"> < class="w1007 content">

公司愿景

< class="conpany_main"> < class="c_r_pic"> < class="c_l_text">

通过持续、稳定的经营,将公司发展成为名副其实的投资性金融企业集团。打造国家产业引导基金管理平台及国内私募投资基金龙头企业,成为推动金融行业服务实体经济、落实国家发展战略强有力的投融资平台。同时,作为股权资产管理平台,管理股东及客户交付管理的资产,在有效控制风险的前提下,使被管理资产获得稳定的、超过市场平均水平的收益。

< class="clear"> < class="m_foot">

Copyright@2016 版权所有

滇ICP备15004852号-5-1  技术支持:iWing

< class="mask"> < class="foot"> < class="w1007"> < class="hot_tel"> < class="left_links"> < class="links">

联系我们

< class="links">

帮助中心

< class="links noborder loop_links">

友情链接

< class="bd"> < class="clear"> < class="clear">

Copyright 2008 云南溢德企业管理有限公司 Inc. All Rights Reserved. 滇ICP备15004852号-5-1 技术支持:iWing